A honlap szerzői jogi védelem alatt áll !

A honlap és honlapon található valamennyi tartalom, dokumentum, leírás, grafika, ábra, kép és mozgókép a Garmada Kft. (jogtulajdonos) és partnerei (Szolgáltató és a szerző/k) kizárólagos tulajdonát képezi (nem sértve és tiszteletben tartva más jogtulajdonosok jogait). Dokumentumokat kizárólag a Garmada Áruház Ügyfelei tölthetnek le saját részükre, a Garmada Áruházzal történő üzleti kapcsolat létrehozás- és fenntartás céljára.

A honlapon található tartalmakról egyebekben tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A honlap bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Jogtulajdonos vagy Szolgáltató (Garmada Projekt 2012 Kft.)  előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A szellemi tulajdonnak bármilyen megsértése (bitorlás, szerzői jogsértés, tisztességtelen piaci magatartás, áru hamis megjelölése, versenytárs utánzása, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után:

-         polgári peres eljárás polgári Bíróság előtt;

-         tisztességtelen piaci magatartás miatt eljárás a Versenyhivatal előtt ;

-         fogyasztóvédelmi eljárás a Fogyasztóvédelmi Hatóság előtt;

-         büntető eljárás büntető Bíróság előtt.

A jogsértés következményei :

-         kötelezés a jogsértő cselekmények abbahagyására; eltiltás a további jogsértéstől,

-         kártérítés; gazdagodás visszatérítése,

-         az elkövető/k személyes büntetőjogi szankcionálása.